česky english deutsch

Svojšín

Svojšín je poprvé zaznamenán v písemných pramenech v roce 1176. Páni ze Svojšína patřili ke starým českým šlechtickým rodům. Jejich fyzická přítomnost v blízkosti panovníka svědčí o mimořádnosti jejich postavení v hierarchii tehdejší společnosti. S jejich dobrou pozicí v rámci konsolidující se šlechtické obce nepochybně souvisí existence svojšínského tribunového kostela sv. Petra a Pavla, jehož stavba je historiky umění kladena do období okolo roku 1200.

Románský kostel byl součástí většího areálu, ke kterému patřila také tvrz, jako šlechtické sídlo pánů ze Svojšína a nepochybně i poplužní dvůr. Ve 14. století se Svojšín dělil na Horní Svojšín s kostelem sv. Petra a Pavla a s tvrzí a Dolní Svojšín na druhém břehu Mže také s vlastním kostelem neznámého zasvěcení.

Sídlem pánů ze Svojšína byla nejprve tvrz a po té zámek vystaven na jejím místě u kostela za hraběte Jana Václava Příchovského respektive jeho matky Judithy Theresie hraběnky z Werschowetz v roce 1723. Na zámku se narodil i jedna z nejvýznamnějších osobností obce, hrabě Antonín Petr Příchovský. Ten zastával funkci pražského arcibiskupa v letech 1763–1793. Osobně povýšil zdejší kostel na děkanský. Po roce 1945 převzal zámek stát. Krátkou dobu po válce jej měla pronajatý veleobec baráčníků, dále pak státní statky a obec Svojšín. V roce 1990 jej od státu získala bezúplatným převodem Obec Svojšín, tou je zámek spravován i v současnosti. Zámek je obdélníková barokní budova s mansardovou střechou. Je spojen ve výši prvního patra zděnou chodbou, krytým vysutým mostkem, s kostelem. Jde o mimořádně cenný prvek, jaký býval používán již před tisícem let panstvem, přicházejícím na bohoslužbu chodbou přímo z hradu. Uvnitř zámku se nacházejí tři mramorové krby. Veškerý nábytek a zařízení nenávratně zmizelo. Mezi zmizelé předměty prý patřila i postel s nebesy a s iniciály Albrechta z Valdštejna, v níž slavný vojevůdce přespal den před svou cestou do Chebu, kde byl zavražděn.

Před zámkem se nachází dvě zámecké terasy, na nich se nachází památný strom – buk červený a mohutný zerav, rovněž jedny z mála dřevin, které se dochovaly.

Seznam zastavení

  1. Svojšín
  2. Kostel sv. Petra a Pavla
  3. Důl Otto
  4. Řebří
  5. Nádraží
  6. Altán