česky english deutsch

Hornická města a obce Sokolovské pánve

Hospodářský rozvoj Sokolovska je založen na průmyslovém využití bohatých ložisek nerostných surovin. Okružní trasa kolem Sokolovské pánve prochází 18 obcemi a městy, jejichž historie je spojena s těžbou a využíváním uhlí a kaolinu. S výjimkou okresního Sokolova připomínají tyto tradice hornické symboly v jejich znacích.

Seznam zastavení

 1. Sokolov
 2. Královské Poříčí
 3. Dolní Rychnov
 4. Citice
 5. Bukovany
 6. Dasnice
 7. Habartov
 8. Svatava
 9. Dolní Nivy
 10. Vintířov
 11. Chodov
 12. Božičany
 13. Nová Role
 14. Mírová
 15. Jenišov
 16. Hory
 17. Nové Sedlo
 18. Staré Sedlo