česky english deutsch

Hanovská kyselka

V povodí říčky Hadovka se v pararulách a svorech tepelského krystalinika, nachází několik minerálních pramenů. Kromě Hanovská kyselky jmenujme z přírodně jímaných minerálních kyselek. Pramen Křepkovické kyselky se nachází asi 1,2 kilometru jižně od vsi Křepkovice. Podobu divokého přírodního vývěru má Pěkovická kyselka. Kdysi oblíbená Beranovská kyselka vyvěrá v kmenu uvnitř betonové skruže. První soupis místních kyselek pochází z roku 1609 od premonstrátů z tepelského kláštera.

Prameny Hanovská kyselky vyvěrají v na pravém břehu Hadovky. K pramenům kyselky vede lesní cesta ze silnice Hanov-Zhořec, ze které je asi po 700 metrech sejít terénem vlevo malým údolíčkem k Hadovce. Na pravém břehu asi 60 m proti proudu vyvěrá Hanovská kyselka dvěma prameny, vzdálenými od sebe 5 m. Prameny byly v roce 2008 vykopány z bahna, vyčištěny a zrekonstruovány. Jímání, tvoří terénní výkop nebo vrt spolu s vlastním jímacím tělesem stabilizuje vlastnosti minerální vody. Mezi nejstarší používané jímky minerálních vod patří vydlabané kmeny stromů, na které se používalo především trvanlivé jedlové dřevo, které se nerozkládá. Hloubka přírodních jímek dosahuje hloubky až okolo jednoho metru. Prameny jsou jímány v dutých kmenech, které zakrývají dřevěné poklopy. Hanovská kyselka patří mezi prameny s mineralizací okolo 700 mg/l, zvýšeným obsahem oxidu uhličitého a železa. Sousední pramen kyselky byl po léta zanesený a bývá zakalený a nepříliš vhodný k pití.

Cesta k Hanovská kyselce nelze jednoduše najít, proto je dobré navštívit Křepkovickou kyselku, která je lépe dostupná.

Seznam zastavení

  1. Hanovská kyselka