česky english deutsch

Svatojánský okruh

Jedna z nejkrásnějších tras procházejících CHKO Český kras a NPR Karlštejn. Spojuje obec Svatý Jan pod Skalou, skalní vyhlídku do údolí potoka Kačáku, skanzen těžby a zpracování vápence Solvayovy lomy v lomu Paraple, nádherné listnaté lesy a hluboce zařízlé údolí Propadlých vod. Jak již název napovídá, jedná se o okruh, který začíná i končí ve Svatém Janu pod Skalou. Vede po lesních cestách a pěšinách, výstup na Skálu je usnadněn stupni. Sestup údolím Propadlých vod je příkrý a místy i kluzký, v sušším období ale bezproblémový.

Svatý Ján

Seznam zastavení

 1. Vítejte ve sv. Janu
 2. Akumulace sladkovodních vápenců
 3. Suťové lesy
 4. Světlé teplomilné doubravy
 5. Suchomilná travinná společenstva
 6. Skalní stepi U Kříže
 7. Společenstva v lomu Paraple
 8. Galerie v krajině
 9. Avifauna u jeskyně Arnika
 10. Vápnomilná bučina
 11. Údolí propadlých vod

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://