česky english deutsch

Významná místa krajiny Třeboňska

Celá trasa stezky leží v nízko položené Třeboňské pánvi. V žádné části nepotkáte tedy výraznější převýšení. Nejzazšími body jsou Žofina huť a obec Vlkov, vzdálené od sebe cca 55 km, avšak celá stezka je vedena v jejich okolí s celkovou délkou 110 km.

Seznam zastavení

 1. NPR Červené blato
 2. CHKO Třeboňsko (Hranice)
 3. Trpnouzské blato
 4. NPR Žofinka
 5. PR Horní Lužnice
 6. PP Pískovna u Dračice
 7. PR Dračice, u Františkova
 8. PR Dračice
 9. PR Široké blato
 10. PR Bukovské kopce
 11. Rybník Hejtman
 12. PR Rašeliniště Pele
 13. NPP Vizír
 14. PR Staré jezero
 15. PR Losí blato (Libořezy)
 16. PR Losí blato (Hutě u Příbraze)
 17. PR Novořecké močály (u Stříbřeckého mostu)
 18. Dubové stromořadí, Leština – Novořecká bašta
 19. PR Rybníky u Vitmanova
 20. PR Výtopa u Rožmberka
 21. NPR Stará řeka
 22. PR Novořecké močály (lokalita u Soukupů)
 23. PR Meandry Lužnice
 24. CHKO Třeboňsko (Šalmanovice)
 25. PR Ruda u Kojákovic
 26. NPR Velký a Malý Tisý (Přeseka)
 27. NPR Velký a Malý Tisý (Lužnice)
 28. PP Slepičí vršek
 29. PP Kozí vršek
 30. PP Kozí vršek (u železnice)
 31. PP Písečný přesyp u Vlkova