česky english deutsch polski <<< >>>

Rezerwat przyrody morawsko

Rezerwat Przyrody Karlovice-północ

Informacje podstawowe

Rezerwat znajduje się na południowym czy południowo-wschodnim zboczu 2 km w kierunku północno-zachodnim od miejscowości Karlovice. Chodzi naturalny drzewostan jodłowo-bukowy z występowaniem autochtonicznego modrzewia polskiego. Rezerwat przyrody został ogłoszony w 1970r. na powierzchni 42,35 ha.

Motyw ochrony

Motywem ochrony jest zachowany naturalny drzewostan jodłowo-bukowy z występowaniem autochtonicznego modrzewia polskiego, jodły, klonu oraz wiązu górskiego.

Żywa przyroda

Cenny pod względem genetycznym modrzew polski (Larix decidua subsp. polonica) rośnie przede wszystkim w części centralnej rezerwatu. Cały rezerwat został w 1995r. ogrodzony w celu ochrony drzew przed ogryzaniem. Dzięki ogrodzeniu podwyższa się ilość młodych buków zwyczajnych (Fagus sylvatica), jodły zwyczajnej (Abies alba) oraz świerku pospolitego (Picea abies). Większą część rezerwatu pokrywa buczyna kwiecista z gatunkami jak np.: szczyr trwały (Mercurialis perennis), przytulia wonna (Galium odoratum), żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), kostrzewa leśna (Festuca altissima), prosownica rozpierzchła (Milium effusum), starzec jajowaty (Senecio ovatus) oraz gajowiec górski (Galeobdolon montanum).

Fagus sylvatica

Fagus sylvatica

Dentaria bulbifera

Dentaria bulbifera

Karlovice – sever

Karlovice – sever

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 50° 7.226', E 17° 24.165'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz