česky english deutsch polski <<< >>>

Rezerwat przyrody morawsko

Rezerwat Przyrody Hvozdnice 2

Informacje podstawowe

Chodzi o potok meandrujący, w którym miejscami można zobaczyć podłoże skalne. Kompleks stawów, moczarów oraz resztek lasów łęgowych stanowi ostoję dla wielu gatunków ptaków oraz płazów. Obszar został ogłoszony rezerwatem przyrody w 1989r. na powierzchni 56,24 ha.

Motyw ochrony

Motywem ochrony są ekosystemy moczarowe włącznie z kompleksem Stawów Slavkovskich w dolinie potoku Hvozdnice oraz meandry Hvozdnicy, gdzie miejscami pojawia się podłoże skalne oraz sedymenty plejstocenu. W skałach łupka ilasto- piaszczystego można odnaleść szczątki bezkręgowców ( zwłaszcza muszle głowonogów i małży) oraz roślin epoki dolnego karbonu. Podłoże skalne widoczne jest także w korycie rzeczki. Częścią składową rezerwatu jest również piaskownia, na terenie której można zobaczyć sedymenty wodno-lodowcowe czyli sposób zalegania rzek lodowcowych oraz jezior.

Fauna

Na łąkach moczarowych wzdłuż potoku Hvozdnice żyją zacne gatunki zwierząt. Spośród płazów chronionych występuje i rozmnaża się tutaj traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), kumak nizinny (Bombina bombina), ropucha zwyczajna (Bufo bufo), żaba jeziorkowa (Rana lessonae), żaba wodna (Rana esculenta), żaba dalmatyńska (Rana dalmatina), żaba śmieszka (Rana ridibunda). Zanotowano również okazy rzekotki drzewnej (Hyla arborea) oraz ropuchy zielonej (Bufo viridis).

W stanowisku podejmuje regularnie lęgi błotniak stawowy (Cirkus aeruginosus), derkacz (Crex crex), wodnik (Rallus aquaticus), wyjątkowo bączek (Ixobrychus minutu), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz remiz (Remiz pendulinus).

Bufo bufo

Bufo bufo

Hyla arborea

Hyla arborea

Hvozdnice

Hvozdnice

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 54.501', E 17° 50.277'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz