česky english deutsch polski <<< >>>

Rezerwat przyrody morawsko

Rezerwat Przyrody Hvozdnice 1

Informacje podstawowe

Chodzi o potok meandrujący, w którym miejscami można zobaczyć podłoże skalne. Kompleks stawów, moczarów oraz resztek lasów łęgowych stanowi ostoję dla wielu gatunków ptaków oraz płazów. Obszar został ogłoszony rezerwatem przyrody w 1989r. na powierzchni 56,24 ha.

Motyw ochrony

Motywem ochrony są ekosystemy moczarowe włącznie z kompleksem Stawów Slavkovskich w dolinie potoku Hvozdnice oraz meandry Hvozdnicy, gdzie miejscami pojawia się podłoże skalne oraz sedymenty plejstocenu. W skałach łupka ilasto- piaszczystego można odnaleść szczątki bezkręgowców ( zwłaszcza muszle głowonogów i małży) oraz roślin epoki dolnego karbonu. Podłoże skalne widoczne jest także w korycie rzeczki. Częścią składową rezerwatu jest również piaskownia, na terenie której można zobaczyć sedymenty wodno-lodowcowe czyli sposób zalegania rzek lodowcowych oraz jezior.

Roślinność

Roślinność tworzona jest przez bliskie przyrodzie, bogate w skład gatunkowy, społeczeństwa roślin wód stojących – stawów z naturalnym pasmem przejściowym, następnie moczary oraz bagna turzycowe i resztki lasów łęgowych – czeremchowych. Na stawach pojawiają się rośliny wodne jak np. spirodela wielokorzeniowa (Spirodella polyrhiza), włosienicznik wodny (Batrachium aquatile), rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens) oraz pływacz zachodni (Utricularia australis). Na skraju stawów oraz w moczarach turzycowych i mannowych można spotkać kosaciec żółty (Iris pseudacorus), trującą roślinę o białych kwiatach kropidło wodne (Oenanthe aquatica) oraz strzałkę wodną (Sagittaria sagittifolia), którą potocznie nazywano rogacz lub język gada ze względu na kształt jej liści.

Iris pseudacorus

Iris pseudacorus

Hvozdnice

Hvozdnice

Řeka Hvozdnice

Řeka Hvozdnice

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 54.844', E 17° 50.758'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz