česky english deutsch polski <<< >>>

Rezerwat przyrody morawsko

Rezerwat Przyrody Hněvošický háj 2

Informacje podstawowe

Chodzi o naturalny drzewostan lipowy z występowaniem elementów roślinności karpackiej, która udziela warunków dla miejscowej fauny lasów liściastych na terenach niżej położonych. Obszar został ogłoszony rezerwatem przyrody w 1969r. na powierzchni 67,71 ha.

Motyw ochrony

Motywem ochrony jest drzewostan dębowo-grabowy z piętrem krzewiastym oraz bogatą roślinnością.

Fauna

Rezerwat udziela warunków dla wielu gatunków zwierząt lasów liściastych na terenach niżej położonych. Podejmuje tutaj lęgi kobuz (Falco subbuteo), gołąb siniak (Columba oenas), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) oraz muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca). Spośród kolejnych gatunków występuje: puszczyk (Strix aluco), muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis) lub pokrzewka czarnogłowa (Sylvia atricapilla).

Występują tutaj również chronione gatunki płazów i gadów: ropucha zwyczajna (Bufo bufo), ropucha zielona (Bufo viridis), padalec zwyczajny (Angius fragilis), jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) oraz zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix).

Columba oenas

Columba oenas

Ficedula albicollis

Ficedula albicollis

Bufo bufo

Bufo bufo

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 59.799', E 17° 59.804'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz