česky english deutsch polski <<<

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Zestaw fałdowy koło Klokočůvku (Vrásový soubor u Klokočůvku)

Informacje podstawowe

Obszar znajduje się w kierunku zachodnim od Klokočůvku, w dolinie nad lewym brzegiem Odry. Chodzi o zestawy z fałdami stojącymi, pochylonymi, przewalonymi, leżącymi lub zanurzonymi o długości kilku decymetrów lub metrów. Zabytek przyrody ogłoszony został w 1998 r. na powierzchni 1,24 ha.

Motyw ochrony

Zabytek przyrody jest chrakterystycznym okazem fałdów skał kulmowych w rejonie masywu Nízký Jeseník.

Geologia

Chodzi o część formacji hradecko-kyjovickiej kulmu morawskośląskiego, w skład którego wchodzą przede wszystkim szarogłazy, podrzędnie aleuryty oraz łupki ilaste.

Formacja dotknięta jest przez deformacje fałdowe kilku rzędów. Na wychodzeniach można obserwować fałdy stojące, pochylone, przewalone, leżące lub zanurzone o długości kilku decymetrów lub metrów. Intenzywność deformacji fałdów zależna jest od grubości poszczególnych warstw. W części zachodniej występują mocne rytmy z ławami szarogłazu o grubości ponad 1 m. Ułożone są prawie na leżąco. W kierunku na wschód grubość warstw i rytmów ulega zmniejszeniu, fałdowanie jest bardziej szczegółowe, w części centralnej można mówić o fałdach nieharmonijnych. W części wschodniej intenzywność deformacji fałdów opada. W jednym z zagięć utworzona została mała jaskinia.

Vrásový soubor 1

Vrásový soubor 1

Vrásový soubor 2

Vrásový soubor 2

Vrásový soubor 3

Vrásový soubor 3

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 43.167', E 17° 44.711'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz