česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Głaz Váni 2 (PP Váňův kámen 2)

Informacje podstawowe

Zabytek Przyrody Głaz Váni został ogłoszony w 1993r. na powierzchni 0,77 ha. Chodzi o skałę, która występuje 15 m ponad teren okoliczny. Głaz Váni złożony jest z kalcytu z okresu kredy. Chodzi o sedymenty wapienne utworzone w morzu płytkim.

Motyw ochrony

Zespół skał wapiennych z okresu kredy, jeden z niewielu okazów naturalnych w okolicy Štramberka, który nie został naruszony przez wydobycie wapnia.

Żywa przyroda

Rośnie tutaj np. rozchodnik biały (Sedum album) oraz ostry (Sedum acre), zanokcica skalna (Asplenium trichomanes), zanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria), pięciornik wiosenny (Potentilla tabernaemontani), posłonek rozesłany pospolity (Helianthemum grandiflorum subs. obscurum), goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum). Na terenach o głębszym pokroju przeważają porosty trawiaste z gatunkami ciepłolubnymi jak np. ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria) oraz kostrzewa bruzdkowana (Festuca rupicola).

Dianthus carthusianorum

Dianthus carthusianorum

Váňův kámen

Váňův kámen

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 35.447', E 18° 7.801'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz