česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Uhlířský vrch 3

Informacje podstawowe

Uhlířský vrch to wulkan nieczynny (671,7 m n.p.m.) znajdujący się na południowo-zachodnim skraju miasta Bruntál. Tuż pod szczytem wierzchu zostały w drugiej połowie 19 wieku założone kamieniołomy w celu wydobywania tufów, które stopniowo w ciągu stulecia spłynęły w rozległy odkryw. Zabytek przyrody, w skład którego wchodzi najbliższa okolica odkrywu, został ogłoszony w 1966r. na powierzchni 3,70 ha.

Motyw ochrony

Rozległy odkryw w miejscu nieczynnego wulkanu, pozostałość kamieniołomów tufowych z drugiej połowy 19 wieku.

Miejsce pątnicze

Uhlířský vrch to znane miejsce pątnicze. W 1653r. została tutaj wybudowana przez rycerza namiestnika Osvalda z Lichtenstein drewniana kaplica. W 1756r. został położony kamień węgielny pod budowę kościoła barokowego Marii Panny Pomocnej, który trwa na miejscu do dziś. Kościół był kilkakrotnie uszkodzony przez uderzenie błyskawicy, przez pewien czas groziło zburzenie z powodu wydobywania tufów, został zdewastowany przez wojsko sowieckie oraz miejscowych wandali. Po wymagającej odnowie został kościół ponownie wyświęcony w 1993r. Do kościoła prowadzi aleja czterorzędowa wraz z 337 lipami, które zostały tutaj posadzone w 1760r. Aleja lipowa stała się zabytkiem kultury a w 2008r. wzięła udział w konkursie Drzewo roku 2008. W 2007r. została wyświęcona odnowiona droga krzyżowa z różnych rodzajów drewna na cokołach kamiennych, która prowadzi przez aleję prowadzącą do kościoła. Poszczególne stacje są dziełem rzeźbiarza artystycznego Františka Nedomela z Bruntálu.

Kostel Panny Marie Pomocné

Kostel Panny Marie Pomocné

Lipová alej

Lipová alej

Křížová cesta

Křížová cesta

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 58.384', E 17° 26.395'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz