česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Uhlířský vrch 1

Informacje podstawowe

Uhlířský vrch to wulkan nieczynny (671,7 m n.p.m.) znajdujący się na południowo-zachodnim skraju miasta Bruntál. Tuż pod szczytem wierzchu zostały w drugiej połowie 19 wieku założone kamieniołomy w celu wydobywania tufów, które stopniowo w ciągu stulecia spłynęły w rozległy odkryw. Zabytek przyrody, w skład którego wchodzi najbliższa okolica odkrywu, został ogłoszony w 1966r. na powierzchni 3,70 ha.

Motyw ochrony

Rozległy odkryw w miejscu nieczynnego wulkanu, pozostałość kamieniołomów tufowych z drugiej połowy 19 wieku.

Geologia

Chodzi o jeden z najmłodszych wygaśniętych wulkanów na terenie Republiki Czeskiej. Uhlířský vrch to pozostałość stratowulkanu, który obecnie jest w znacznym stopniu zgładzony przez procesy denundacyjne. Badania wykazały co najmniej dwa etapy eksplozywnej i wylewnej działalności wulkanu. Na powierzchni terenu odkryte są wyłącznie produkty młodszego etapu. Skały bazaltowe w górnej części wierzchu stanowią prawdopodobnie materiał wypełniający środkowej lub dolnej części krateru, który został otoczony wałem wulkanoklastycznym. Ściany kamieniołomu o wysokości 30 m umożliwiają badania nad budową osadów wulkanoklastyc­znych – tufów – prawie w całej wysokości. Aktywność wulkanu spada do okresu dolnego plejstocenu, poprzez badania radiometryczne stwierdzono wiek skały bazaltowej, który wynosi około 1,9 milionów lat.

Uhlířský vrch 1

Uhlířský vrch 1

Uhlířský vrch 2

Uhlířský vrch 2

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 58.353', E 17° 26.408'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz