česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Turkov

Informacje podstawowe

Zabytek Przyrody Turkov, który został ogłoszony w 1993r., znajduje się na pograniczu trzech dzielnic ostrawskich Martinov, Poruba i Třebovice. Granica, która oddziela dwie dzielnice wyznaczona jest kamieniami granitowymi. Powierzchnia obszaru chronionego wynosi 20,12ha.

Motyw ochrony

Chodzi o ostatni w Ostravie dochowany fragment lasu łęgowego nad rzeką Opavą. Miejsce to jest wyjątkowe na terenie miasta i w jego okolicy – na bardzo małej powierzchni żyje mnóstwo gatunków, które przywiązane są do warunków, jakie panują na terenie lasu łęgowego. Chodzi o wiele gatunków ptaków, owadów oraz zwierząt chronionych.

Żywa przyroda

Turkov to przykład ekosystemu łęgowego, który tworzony jest przez tamy dawnych stawów, na których znajdują się majestatyczne dęby liczące około 200 lat. Po powodzi w 1997r. uzyskał obszar charakter niecki bezodpływowej, co pod wpływem deficytu tlenu spowodowało odumrzenie znacznej części porostu wraz z olszami w pobliżu dawnych stawów. Wśród runa pozostały tutaj jednak ciekawe gatunki – np. miesiącznica trwała (Lunaria rediviva), rutewka wąskolistna (Thalictrum lucidul), kosaciec żółty (Iris pseudacorus), wiąz pospolity (Ulmus minor) oraz piżmaczek wiosenny (Adoxa moschatellina).

Lunaria rediviva

Lunaria rediviva

Turkov 1

Turkov 1

Turkov 2

Turkov 2

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 50.506', E 18° 11.195'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz