česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Jeziorko Srebrne (Stříbrné jezírko)

Informacje podstawowe

Chodzi o byłą kopalnię galenową, która została opuszczona w 17 wieku i stopniowo zalewana. W ten sposób powstało jeziorko o unikatowym znaczeniu i bogatym składzie gatunkowym roślin wodnych i bagnistych. Zabytek przyrody został ogłoszony w 1990r. na powierzchni 0,22 ha.

Motyw ochrony

Ostoja dla fauny i flory wodnej i moczarowej w jeziorku bezodpływowym, które powstało w kopalni galenowej.

Żywa przyroda

Jeziorko nie posiada dopływu ani odpływu, ponieważ chodzi o zalaną kopalnię. Powierzchnia zalana wynosi 500 m2. Dwie trzecie powierzchni tworzą miejsca o głębokości do 1,5 m, resztę stanowi kopalnia.

Powierzchnia wodna otoczona jest przez wierzbę iwę (Salix caprea), wodne i moczarowe gatunki – strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia), pałka szerokolistna (Typha latifolia) oraz kosaciec żółty (Iris pseudacorus). W latach 90-tych zeszłego stulecia zostały tutaj posadzone gatunki zagrożone – czermień błotna (Calla palustris) oraz bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata).

W jeziorku jest obecna liczna populacja raka rzecznego (Astacus astacus), który posiada tutaj dogodne warunki. Powierzchnia wodna stanowi ostoję dla wielu płazów.

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 40.955', E 17° 52.106'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz