česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Specjalny obszar ochrony siedlisk Staré hliniště

Informacje podstawowe

Chodzi o jamę kopalnianą o zagłębieniach terasowatych na terenie opuszczonej glinianki, której przeciętna głębokość wynosi 4 m i którą z trzech stron otaczają spadziste zbocza. Na dnie znajduje się kilka powierzchni wodnych.

Motyw ochrony

Motywem ochrony jest traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), która zagrożona jest ze względu na zanikanie stosownych biotopów, do którego dochodzi pod wpływem zmian w reżymie wodnym w krajobrazie. Chodzi np. o odwadnianie łąk i lasów, regulację potoków i sprowadzanie drobnych cieków do rur, zamianę łąk w pola, melioracje, chemizację rolnictwa i inne czynniki. Dołączają kolejne czynniki jak np. rozpowszechnianie dróg, likwidacja małych powierzchni wodnych w przyrodzie (zasypywanie śmieciami komunalnymi, rekultywacja itp.), intensywna gospodarka rybna (wysoka obsada rybna), wprowadzanie ryb do jeziorek w kamieniołomach i piaskowniach. Kolejnym czynnikiem wpływającym na obniżanie lub zanikanie populacji tego gatunku to gorsza jakość wody. Generalnie można powiedzieć, iż dla pomniejszania populacji traszek decydujące jest zanikanie biotopów lub ich naruszanie.

Płazy i gady

Miejsce Staré hliniště udziela wyjątkowych warunków do życia dla wielu płazów i gadów. Znaleść można np.: traszkę zwyczajną (Triturus vulgaris), traszkę grzebieniastą (Triturus cristatus) oraz traszkę górską (Triturus alpestris), ropuchę zieloną (Bufo viridis), ropuchę zwyczajną (Bufo bufo), kumaka górskiego (Bombina variegata), kumaka nizinnego (Bombina bombina), rzekotkę drzewną (Hyla arborea), zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix), żmiję zygzakowatą (Vipera berus) oraz jaszczurkę zwinkę (Lacerta agilis).

Triturus cristatus

Triturus cristatus

Natrix natrix

Natrix natrix

Staré hliniště

Staré hliniště

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 50° 6.532', E 17° 41.614'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz