česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Staré hliniště

Informacje podstawowe

Chodzi o jamę kopalnianą o zagłębieniach terasowatych na terenie opuszczonej glinianki, której przeciętna głębokość wynosi 4 m i którą z trzech stron otaczają spadziste zbocza. Na dnie znajduje się kilka powierzchni wodnych. Zabytek przyrody został ogłoszony w 1989r. na powierzchni 4,39 ha.

Motyw ochrony

Powierzchnie wodne na terenie jamy opuszczonej glinianki o zagłębieniach terasowatych, która stanowi siedlisko dla wielu gatunków płazów i gadów objętych ochroną prawną. Zachodzi tutaj spontaniczny rozwój sukcesyjny wegetacji.

Żywa przyroda

Obszar zróżnicowany umożliwia istnienie różnych etapów sukcesyjnych wegetacji na terenie byłej glinianki. Po ukończeniu wydobycia gliny cegielnianej w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia pojawiły się tutaj drzewa pionierskie – brzoza brodawkowata (Betula pendula) oraz topola osika (Populus tremula), w partiach wilgotniejszych zaś olsza czarna (Alnus glutinosa) oraz wierzba iwa (Salix caprea).

Lekki cień stwarza warunki dla niektórych zacnych gatunków jak np.: podkolan biały (Platanthera bifolia) oraz lilia złotogłów (Lilium martagon). Bezpośrednio koło powierzchni wodnych pojawia się kosaciec żółty (Iris pseudacorus), na łączkach regularnie zakwita kukułka Fuchsa (Dactylorhiza longebracteata) oraz buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium).

Obszar jest obiektem modelowym dla Ośrodka wychowania ekologicznego w Krnovie. Dzięki licznemu występowaniu traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) chodzi także o specjalny obszar ochrony siedlisk.

Platanthera bifolia

Platanthera bifolia

Iris pseudacorus

Iris pseudacorus

Dactylorhiza longebracteata

Dactylorhiza longebracteata

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 50° 6.532', E 17° 41.649'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz