česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Stara rzeka (Stará řeka)

Informacje podstawowe

Chodzi o fragment regulowanego, pierwotnie naturalnie meandrującego odcinka rzeczki Lučiny z zachowanym miękkim łęgiem wzdłuż brzegu. W szerszym zasięgu chodzi o unikatowy moczar, który stanowi ostoję dla gatunków chronionych płazów, gadów włącznie z gatunkami krytycznie zagrożonymi. Zabytek przyrody ogłoszony został w 2002r. na powierzchni 1,42 ha.

Motyw ochrony

Nieużywany odcinek Lučiny, ostoja wielu gatunków chronionych, zwłaszcza płazów.

Żywa przyroda

Na niewielkim obszarze żyje traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), traszka górska (Triturus alpestris), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), ropucha zwyczajna (Bufo bufo), żaba trawna (Rana temporaria), żaba jeziorkowa (Rana lessonae) oraz żaba wodna (Rana esculenta), kumak górski (Bombina variegata), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) oraz jaszczurka zwinka (Lacerta agilis).

Spośród ptaków, które przylatują na obszar, zasługuje na uwagę zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz czapla siwa (Ardea cinerea).

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 44.886', E 18° 26.166'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz