česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Śnieżyczki sedlnickie 1

Informacje podstawowe

Powodem ochrony są łąki rozsiane i fragmenty terenów łęgowych w szerokiej dolinie Sedlnicy, gdzie znajdują się ciągłe porosty brzegowe, których skład gatunkowy odpowiada stanowisku. Zabytek przyrody ogłoszono w 1988r. a przeszeregowano w 2006r. na obecną powierzchnię 16 ha.

Motyw ochrony

W szerokiej dolinie rzeki Sedlnicy zachowały się łąki i resztki porostów łęgowych z bogatą populacją śnieżyczki przebiśnieg (Galanthus nivalis).

Żywa przyroda

Wśród roślin zielonych występuje tutaj szczyr trwały (Mercurialis perennis), miodunka plamista (Pulmonaria officinalis), kokrycz pusta (Corydalis cava), kokorycz pełna (Corydalis solida) i zawilec żółty (Anemone ranunculoides). Pojawiają się takie gatunki jak jarzmianka większa (Astrantia major) i pierwiosnek wyniosły (Primula elatior) oraz element karpacki cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis).

Pulmonaria officinalis

Pulmonaria officinalis

Anemone ranunculoides

Anemone ranunculoides

Primula elatior

Primula elatior

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 39.392', E 18° 5.208'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz