česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Wulkan Oticki (Otická sopka)

Informacje podstawowe

Zabytek Przyrody Wulkan Oticki to pozostałość wulkanu, który pochodzi z okresu dolnego miocenu. Wiek wulkanu uzgodniony przez fachowców wynosi około 20 mil. lat. Wychodnia pierwotnego wulkanu, który utworzony jest z bazaltu, ma miejsce pod wierzchem kamieniołomu w miejscu zwanym Kamenná hora. Obszar został ogłoszony zabytkiem przyrody w 1991r. na powierzchni 10,44 ha.

Motyw ochrony

Ochrona bazaltów wylewnych trzeciorzędowych oraz sedymentów lodowcowych.

Geologia

Kamenná hora jest nezbyt wysokim wierzchem, który złożony jest ze skał kulmowych (przeważnie szarogłaz) formacji moravickiej, przez jądro którego przebija formacja neowulkanitów. Tutejsze skały bazaltowe są o wiele starsze aniżeli np. w wulkanach w okolicy Bruntalu. Za pomocą metody radiometrycznej został uzgodniony wiek wulkanu na 20 milionów lat. Wiek odpowiada również dzisiejszemu reliefowi wulkanu, który jest dosyć ztarty i przemodelowany przez późniejsze procesy. Krater na wierzchu nie powstał przez działanie sił przyrodniczych lecz przez wydobywanie kamienia w pierwszej połowie 20 wieku. Kamieniołom został założny w 1890r., w 1949r. był już opuszczony.

Otická sopka 1

Otická sopka 1

Otická sopka 2

Otická sopka 2

Otická sopka 3

Otická sopka 3

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 54.908', E 17° 51.868'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz