česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Prąd lawowy koło Meziny (Lávový proud u Meziny)

Informacje podstawowe

Zabytek przyrody tworzą organy kamienne, które można znaleść w byłym kamieniołomie. Ten niezwykły okaz kamienny utworzony został przez łamanie w prądzie lawy z wulkanu Venušy. Obszar byłego kamieniołomu częściowo porośnięty jest drzewami. W miejscach odkrytych można zobaczyć oddzielność słupową wydobywanego bazaltu oliwinowego. Obszar został ogłoszony zabytkiem przyrody w 1997r. na powierzchni 1,22 ha.

Motyw ochrony

Odkryw Wulkanu Venušy z dobrze rozpoznawalną oddzielnością słupową i kulistą bazaltu plagioklastycznego z elementami oliwinu.

Geologia

Miejsce cechuje dobrze rozpoznawalna oddzielność słupowa, charakterystyczna dla skał bazaltowych. Słupki o średnicy kilku decymetrów mają przekrój o kształcie sześcioboku, wyjątkowo pięcioboku. W niektórych partiach uwidacznia się oddzielność ławicowata, prostopadła do słupowej. Pod powierzchnią, gdzie dochodzi do wietrzenia, skała rozkrusza się, co powoduje powstanie kamieni w kształcie kuli. Istnieje także forma bardziej zacna, której kuleczki osiągają najwyżej kilku centymetrów.

Opuszczony kamieniołom stopniowo pokrywa się roślinami pionierskimi jak np. brzoza brodawkowata (Betula pendula) oraz wierzba iwa (Salix caprea), pojawia się także modrzew europejski (Larix decidua). Dla zachowania profilu geologicznego przystępuje się do ograniczania drzew.

Lávový proud

Lávový proud

Lávový proud u Meziny

Lávový proud u Meziny

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 57.404', E 17° 29.251'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz