česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Kamenec 1

Informacje podstawowe

Chodzi o moczar, który nawadniany jest przez bezimienny dopływ potoku o miejscowej nazwie Černý potok, następnie o sieć toni i jeziorko torfowe, na które w części północno-wschodniej nawiązuje torfowisko. Miejsce znajduje się w dolinie rzeki Moravki 2 km na wschód od miasta Frýdek- Místek. Obszar został ogłoszony zabytkiem przyrody w 1992r. na powierzchni 9,82 ha.

Motyw ochrony

Biotop moczarowy w dolinie rzeki Moravki z kompleksem toni oraz jeziorkiem torfowym, na które nawiązuje torfowisko. Obszar stanowi miejsce do życia dla wielu gatunków owadów wodnych i płazów.

Roślinność

W części centralnej obszaru przeważa wilgotny porost leśny, w którym występuje olsza czarna (Alnus glutinosa), olsza szara (A.incana) oraz jesion wyniosły (Fraxinus excelsior). W jeziorku oraz w jego pobliżu znajduje się strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia), jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum), jeżogłówka pojedyncza (S. emersum), rdestnica pływająca (Potamogeton natans), na mieliznach można znaleść ponikło błotne (Eleocharis palustris), skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile), sit skupiony (Juncus conglomeratus) oraz sit rozpierzchły (J. effusus). Wzdłuż brzegu przeważa turzyca pospolita (Carex nigra), turzyca prosowata (C. panicea), turzyca długokłosa (C. elongata) oraz turzyca siwa (C. canescens). Miejscami można zanotować trzęślicę modrą (Molinia coerulea) oraz wełniankę wąskolistną (Eriophorum angustifolium).

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Eriophorum angustifolium

Eriophorum angustifolium

Kamenec

Kamenec

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 40.504', E 18° 23.431'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz