česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Hůrky

Informacje podstawowe

Chodzi o wyjątkową leśną kulturę mieszaną, która znajduje się w górnej części zbocza północnego i ma prawdopodobnie charakter lasu naturalnego. Obszar ten został ogłoszony zabytkiem przyrody w 1995r. na powierzchni 16,04 ha.

Motyw ochrony

Kompleks leśny o charakterze naturalnym z bogatym występowaniem modrzewia polskiego (Larix decidua subsp. polonica) oraz sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris).

Żywa przyroda

Spośród drzew przeważa tutaj sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), modrzew polski (Larix decidua subsp. polonica), lipa drobnolistna (Tilia cordata) oraz dąb szypułkowy (Quercus robur). Następnie występuje tutaj grab pospolity (Carpinus betulus), świerk pospolity (Picea abies) oraz jodła pospolita (Abies alba). Zwłaszcza lipa jest w sposób naturalny odmładzana a młode lipy tworzą piętro krzakowe.

Pinus sylvestris

Pinus sylvestris

Mercurialis perennis

Mercurialis perennis

Hůrky

Hůrky

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 59.692', E 17° 42.180'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz