česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Hraniční meandry Odry 2

Informacje podstawowe

Zabytek przyrody tworzony jest przez meandry rzeki Odry. Górny odcinek rzeki Odry cechuje zmienność przepływu wody i częsta obecność powodzi, podczas których dochodzi do regularnego zalewania obszaru oraz do zmian ukształtowania koryta oraz jego kierunku. Obszar został ogłoszony zabytkiem przyrody w 1996r. na powierzchni 126,36 ha.

Motyw ochrony

Zachowany odcinek meandrującej rzeki Odry wzdłuż granicy czesko-polskiej od zbiegu Odry z Olzą po Stary Bogumin na odcinku 7 km oraz nawiązujące kultury łęgowe, powierzchnie wodne stałe lub przejściowe, włącznie z wielu gatunkami roślin i zwierząt, które związane są z tego typu biotopem.

Żywa przyroda

W wodach stojących wzdłuż rzeki Odry oraz w zerwanym meandrze żyje ryba różanka (Rhodeus sericeus), której rozmnażanie umożliwia duża populacja szczeżuji. Wzdłuż rzeki posiadają gniazda sieweczki rzeczne (Charadrius dubius) oraz brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos). W ścianach pionowych zaś posiada swe nory gniazdkowe zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz jaskółka brzegówka (Riparia riparia). Na obszarze podejmuje lęgi bielik (Haliaeetus albicilla). Spośród ssaków można spotkać nocka dużego (Myotis myotis), bobra europejskiego (Castor fiber) oraz wydrę (Lutra lutra). Na obszarze zanotowano również wiele chronionych lub cennych pod względem regionalnym gatunków roślin jak np.: kotewka orzech wodny (Trapa natans), grzybienie północne (Nymphaea candida), jezierza mniejsza (Najans minor), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) oraz starzec nadrzeczny (Seneci sarracenicus).

Castor fiber

Castor fiber

Trapa natans

Trapa natans

Galanthus nivalis

Galanthus nivalis

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 56.107', E 18° 21.136'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz