česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Meandry graniczne Odry 1 (Hraniční meandry Odry 1)

Informacje podstawowe

Zabytek przyrody tworzony jest przez meandry rzeki Odry. Górny odcinek rzeki Odry cechuje zmienność przepływu wody i częsta obecność powodzi, podczas których dochodzi do regularnego zalewania obszaru oraz do zmian ukształtowania koryta oraz jego kierunku. Obszar został ogłoszony zabytkiem przyrody w 1996r. na powierzchni 126,36 ha.

Motyw ochrony

Zachowany odcinek meandrującej rzeki Odry wzdłuż granicy czesko-polskiej od zbiegu Odry z Olzą po Stary Bogumin na odcinku 7 km oraz nawiązujące kultury łęgowe, powierzchnie wodne stałe lub przejściowe, włącznie z wielu gatunkami roślin i zwierząt, które związane są z tego typu biotopem.

Żywa przyroda

Zmienne koryto rzeki Odry, w obrębie której występują zachowane wiekowo urozmaicone lasy łęgowe wierzbowo-topolowe, które stanowią biotop dla wielu gatunków. Starsze lasy łęgowe zamieszkują zacne gatunki chrabąszczy – zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinus) i pachnica dębowa (Osmoderme eremita). Miejsca wilgotne, tonie trwałe lub periodyczne stanowią dogodne warunki dla płazów jak np. kumak górski (Bombina variegata), traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaba wodna (Rana esculenta) oraz żaba śmieszka (Rana ridibunda).

Obszar zabytku przyrody zaszeregowany jest obecnie do systemu NATURA 2000 jako miejsce o znaczeniu europejskim o nazwie Meandry Dolní Odry oraz wchodzi w skład obszaru ptaczego Heřmanský stav-Odra-Poolší.

Bombina variegata

Bombina variegata

Rana esculenta

Rana esculenta

Hraniční meandry Odry

Hraniční meandry Odry

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 55.752', E 18° 21.063'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz