česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Heraltický potok

Informacje podstawowe

Chodzi o dolinę potoku Heraltickiego. W miejscu byłych stawów znajdują się obecnie regularnie zalewane łąki moczarowe. Obszar ten został ogłoszony zabytkiem przyrody w 1991r. na powierzchni 14,39 ha.

Motyw ochrony

Potok meandrujący z ślepymi odnożami oraz regularnie zalewane łąki moczarowe. Stanowisko z bogatą fauną kręgowców.

Żywa przyroda

Wczesną wiosną można znaleść tu ziarnopłon wiosenny (Ficaria bulbifera), złoć żółtą (Gagea lutea) oraz kokorycz pustą (Corydalis cava). Kolejne charakterystyczne gatunki tego terenu to: turzyca błotna (Carex acutiformis), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria), manna mielec (Glyceria maxima), chmiel zwyczajny (Humulus lupulus), gwiazdnica błotna (Stellaria palustris) i inne.

W małych toniach z powodzeniem rozmnażają się płazy jak np. traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), traszka zwyczajna (Triturus vulgaris) oraz rzekotka drzewna (Hyla arborea). Wilgotne łąki z gęstą wegetacją zamieszkiwuje jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) oraz zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix).

Na terenie zabytku przyrody podejmuje lęgi kilka par błotniaka stawowego (Circus aeruginosus), kobuz zwyczajny (Falco subbuteo), derkacz zwyczajny (Crex crex) oraz kureczka nakrapiana (Porzana porzana). Zarośla trzcinowe zamieszkiwane są przez cztery gatunki trzcinniczka (Acrocephalus sp.), brzęczkę (Locustella fluviatilis), świerszczaka (Locustella naevia) oraz potrzosa (Emberiza schoeniclus). Zanotowano tutaj także dziwonię zwyczajną (Carpodacus erythrinus).

Ficaria bulbifera

Ficaria bulbifera

Triturus cristatus

Triturus cristatus

Heraltický potok

Heraltický potok

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 58.354', E 17° 47.533'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz