česky english deutsch polski <<< >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Domorazské louky

Informacje podstawowe

Chodzi o obszar źródlany potoku Sarniego (Srní potok), który znajduje się na terenie głównego europejskiego działu wodnego Odra – Dunaj z odpływem do rzeki Bečvy. Obszar ten został ogłoszony zabytkiem przyrody w 1989r. na powierzchni 7,18 ha.

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony są społeczeństwa łąk moczarowych o różnorodnych warunkach terenowych, które cechuje obecność dużych populacji chronionych gatunków roślin.

Żywa przyroda

Zabytek przyrody leży w dolinie asymetrycznej z różnorodnymi warunkami terenowymi. Na łąkach występują rośliny przywiązane do zanikających łąk wilgotnych. Oprócz zwykłych gatunków kwitnie tutaj kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis), kukułka Fuchsa (Dactylorhiza Fuchsii), zagrożony mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) a także bardzo zagrożony okrzyn pruski (Laserpitium prutenicum). Ciekawostką jest obecność endemitu karpackiego o nazwie kozłek całolistny (Valeriana simplicifolia) oraz ciemiężycy zielonej (Veratrum album subsp. lobelianum). Na miejscach wywyższonych wzdłuż lewego brzegu potoku Sarniego można znaleść gatunki ciepłolubne jak np. kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum), oman wierzbolistny (Inula salicina), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), centuria pospolita (Centaurium erythrea) oraz goryczka orzęsiona (Gentianopsis ciliata).

Łąki wzdłuż potoku otoczone są przez fragmenty porostów wierzby kruchej (Salix fragilis), wierzby iwy (Salix caprea) oraz wierzby purpurowej (Salix purpurea).

Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza majalis

Gladiolus imbricatus

Gladiolus imbricatus

Domorazské louky

Domorazské louky

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 30.912', E 18° 0.630'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz