česky english deutsch polski >>>

Pomniki przyrody morawsko

Zabytek Przyrody Czarna Kopalnia (Černý důl)

Informacje podstawowe

Chodzi o opuszczoną kopalnię łupka o trzech piętrach sztolni, która obecnie stanowi ważne miejsce do legowania zimowego nietoperzy. Zabytek przyrody został ogłoszony w 1989r. na powierzchni 3,58 ha.

Motyw ochrony

Kopalnia o trzech piętrach sztolni na terenie hałdy łupka stanowi ważne zimowisko nietoperzy, miejsce podlega obserwacji już od 1976r. Miejsce to stanowiące hibernakulum mopka (Barbastella barbastellus) zostało zaszeregowane między EVL.

Żywa przyroda

W sztolniach zimuje liczna, licząca około 1000 egzemplarzy populacja mopka (Barbastella barbastellus). Kolejne gatunki to: nocek duży (Myotis myotis), mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii), gacek wielkouch (Plecotus auritus), mroczek późny (Eptesicus serotinus), nocek rudy (Myotis daubentonii), nocek wąsatek (Myotis mystacinus) oraz nocek orzęsiony (Myotis emarginatus).

Černý důl 1

Černý důl 1

Černý důl 2

Černý důl 2

Černý důl 3

Černý důl 3

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 47.838', E 17° 41.694'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz