česky english deutsch polski <<< >>>

Parki Morawskiego

Park Przyrody Podbeskidzie 4 (Podbeskydí 4)

Informacje podstawowe

Park Przyrody Podbeskydí o powierzchni 125 km2 został ogłoszony w 1994r. na terenie dawnego powiatu Nový Jičín w najbardziej zauważenia godnej części masywu Podradhošťská pahorkatina, którą przedstawia Štramberská vrchovina złożona z dwóch odróżniających się części – ženklavskiej i hodslavickiej.

Kamień Raški (Raškův kámen)

Kamień Raški to z dala widoczne skalisko, które utworzone jest z wapnia štramberskiego. Ten izolowany blok wapienny powstał przez oddzielenie od rafy koralowej i przemieszczenie przez obsunięcie podmorskie do głębszej partii kotliny morskiej. Skała zyskała swoją nazwę według pierwotnego właściciela lasów okolicznych – rolnika z miejscowości Kopřivnice Ignaca Raški, założyciela fabryki towarów kamiennych i glinianych w Kopřivnicy, która funkcjonowała od 1812r. do 1962r.

Raškův kámen

Raškův kámen

Raškův kámen 1

Raškův kámen 1

Vyhlídka

Vyhlídka

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Wojewódstwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 35.019', E 18° 9.800'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz