česky english deutsch polski <<< >>>

Parki Morawskiego

Park Przyrody Podbeskidzie 3 (Podbeskydí 3)

Informacje podstawowe

Park Przyrody Podbeskydí o powierzchni 125 km2 został ogłoszony w 1994r. na terenie dawnego powiatu Nový Jičín w najbardziej zauważenia godnej części masywu Podradhošťská pahorkatina, którą przedstawia Štramberská vrchovina złożona z dwóch odróżniających się części – ženklavskiej i hodslavickiej.

Źródło Oczne

Źródło oczne znajduje się niedaleko wierzchu Svinec w bliskim sąsiedztwie rezerwatu przyrody o tej samej nazwie. W 1889r. wybudował Johann Stieber, po powrocie z podróży po miejscach odpustowych w Ziemi Świętej, Egipcie i Rzymie, przy źródełku sztuczną jaskinię z Lurd wraz ze sochą Panny Marii z Lurd. Obok Źródełka Ocznego jest także kaplica pw. Panny Marii Świętohostyńskiej, która została wzniesiona po drugiej wojnie światowej przez obywateli Starého Jičína i okolicy. W przeszłości odbywały się tutaj zawsze w dniu 6 października pielgrzymki do statuetki Panny Marii z Lurd. Woda w źródełku jest ponoć magiczna, w przeszłości pono wyleczyła wielu chorym oczy. Na terenie Parku Przyrody Podbeskydí znajduje się kilka ważnych obszarów chronionych. Wprost nad źródełkiem znajduje się Rezerwat Przyrody Svinec, niedaleko stąd zaś Zabytek Przyrody Pikritové mandlovce u Kojetína oraz Zabytek Przyrody Polštářové lávy ve Straníku.

Oční studánka

Oční studánka

Lurdská jeskyně 1

Lurdská jeskyně 1

Lurdská jeskyně 2

Lurdská jeskyně 2

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Wojewódstwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 34.234', E 17° 58.741'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz