česky english deutsch polski <<< >>>

Parki Morawskiego

Park Przyrody Podbeskidzie 1 (Podbeskydí 1)

Informacje podstawowe Park Przyrody Podbeskydí o powierzchni 125 km2 został ogłoszony w 1994r. na terenie dawnego powiatu Nový Jičín w najbardziej zauważenia godnej części masywu Podradhošťská pahorkatina, którą przedstawia Štramberská vrchovina złożona z dwóch odróżniających się części – ženklavskiej i hodslavickiej. Charakterystyka Posłannictwem Parku Przyrody Podbeskydí jest przede wszystkim utrzymywanie krajobrazu, który typowy jest dla tych terenów, jak również wyjątkowego składu gatunkowego organizmów żywych i piękna przyrody. Na terenie Parku Przyrody Podbeskydí znajduje się kilka ważnych obszarów chronionych. Chodzi o Rezerwat Przyrody Svinec, Zabytki Przyrody Travertinová kaskáda,** Prameny Zrzávky, Pikritové mandlovce u Kojetína, Polštářové lávy ve Straníku oraz Kamenárka, jak również Narodowy Zabytek Przyrody **Šipka.

Prameny Zrzávky

Prameny Zrzávky

Polštářové lávy ve Straníku

Polštářové lávy ve Straníku

Šipka

Šipka

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Wojewódstwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 31.465', E 18° 0.908'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz