česky english deutsch polski <<< >>>

Nature Trail Hvozdnice

Ekosystem polny

Powiat opawski to znaczący rejon o charakterze rolniczym, co zawdzięcza osadom lessowym, które zostały tutaj nawiane w czasach zlodowaceń przez wiatry północne. Less jest bogaty w substancje odżywcze i stanowi podstawę najbardziej urodzajnych gleb. Dlatego też najstarsze neolityczne siedliska rolnicze powstawały na glebach lessowych. Ekosystem pól jest sztuczny, został utworzony przez człowieka w celu produkcji żywności i surowców, nie jest bogaty pod względem gatunkowym, ponieważ gatunki te są przez człowieka zwalczane mechanicznie (orka, włóczenie) i chemicznie (pestycydy). Pomimo tego, do ciągle zmieniających się warunków, dostosowały się niektóre zwierzęta. Najczęstszymi obywatelami pól są norniki zwyczajne (Microtus arvalis), samiczka nornika rodzi 3–10 młodych od trzy do siedmiokroć w ciągu roku. Norniki stanowią pokarm dla wielu kolejnych zwierząt, zwłaszcza dla ptaków drapieżnych jak np. pustułka (Falco tinnunculus) i myszołów zwyczajny (Buteo buteo). Kolejnymi zwierzętami, które delektują się nornikami są łaska (Mustela nivalis), lis rudy (Vulpes vulpes) oraz sowy. Ekosystemy polne są często domem zajęcy (Lepus europaeus), w celu zyskania pokarmu przychodzi z lasu sarna europejska (Capreolus capreolus) oraz dzik (Sus strofa), który potrafi wyrządzić duże szkody zwłaszcza na polach kukurydzianych.

Lepus europaeus

Lepus europaeus

Capreolus capreolus

Capreolus capreolus

Polní ekosystém

Polní ekosystém

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 54.973', E 17° 51.487'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz