česky english deutsch polski <<< >>>

Nature Trail Hvozdnice

Meandry Hvozdnicy

Tutaj można zaobserwować działalność erozyjną wody w rzece, która podmywa brzeg i tworzy w ten sposób zakręt zwany meandrem, który przyciska ścieżkę do zbocza. Zbocze naruszane jest przez wodę powierzchową i korzenie drzew, dlatego na wysokości oczu odkrywa ciekawy profil tarasu. Dla tych walorów miejsce stało się atrakcyjnym, lecz kosztem bezpieczeństwa, więc bądźcie ostrożni. Zupełnie zbliska można oglądać szarogłazy karbońskie, które zwietrzały jeszcze przed epokami lodowców.

Podczas czwartorzędu dochodziło w rejonie Opavy do dużych zmian na powierzchni. Lodowce utworzyły doliny i zbocza, spośród których wiele pokrytych było lessami, które zostały zawiane przez wiatry północne z moren ostatniej epoki lodowca. Rzeki i potoki także zmieniały kształt krajobrazu. Zacinały się w osady morenowe, miejscami podmywały do samego podłoża i rozprowadzały osady lodowcowe i rzeczne po szerokiej okolicy.

Lodowiec skandynawski o grubości nawet 200 m, osiągnął w czasach największego zalodzenia terenów koło miasta Nový Jičín. Oczywiście w tamtych czasach miast tutaj nie było. Ubiegło kilka dziesiątek tysięcy lat zanim ludzie zamienili wyrób narzędzi z krzemieni, które znajdywali w żwirach lub piaskach, do wykorzystania tych materiałów do budowy elektrowni atomowych.

Obecnie znajdujemy się w piaskowni w miejscach, gdzie osady z czasów lodowca sięgają większej grubości aniżeli na skraju doliny. Piasek wydobywano w rejonie Opavy i Hlučína w wielu miejscach. Prawie każda wieś posiadała swą piaskownię, by materiał budowlany był łatwo dostępny.

Hvozdnice

Hvozdnice

Meadr

Meadr

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 54.613', E 17° 50.743'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz