česky english deutsch polski <<< >>>

Nature Trail Hvozdnice

Formacje bazaltowe i piętro krzewów lasu łęgowego

Formacje bazaltowe

Na zwietrzałych skałach warstw karbońskich znajdują się resztki żwirów rzecznych, które osadzane były w czasach zlodowacenia Riss przed 300 tysiącami lat. Formacje bazaltowe na wierzchu Kamenná hora, które przedostały się tutaj razem z lodowcem, oddzielają się i spadają do rzeki Hvozdnicy. Chodzi o atrakcyjny zabytek geologiczny z warstwami skał paleozoicznych, które pokryte są żwirami rzecznymi. Kolejną warstwę stanowią warstwy morenowe, w których skład wchodzą piaski oraz iły o różnej wielkości skał, które przedostały się na tutejszy teren wraz z lodowcem Riss. Podczas kolejnej epoki lodowca, zwanej Würm, lodowiec sięgał tylko do miejsc dzisiejszej Warszawy. Na osady lodowca Riss zostały nawiane lessy. Poprzez procesy glebotwórcze powstały później gleby lessowe.

Piętro krzewów

Do lasu łęgowego należy także piętro krzewów. Wzdłuż ścieżki edukacyjnej można zauważyć głóg jednoszyjkowy (Cratageus monogyna), bez czarny (Sambucus nigra), w miejscach prześwietlonych zaś śliwę tarninę (Primus spinosa). Wspomnieć warto także trzmielinę pospolitą (Euonymus europaea), z powodu jej czerwonych owoców nosi nazwę ludową „ czapki proboszcza“. Rudziki, drozdy lub sroki uwielbiają pękające owoce w okresie późnego lata. W ten sposób nasiona trzmieliny przedostają się na znaczne odległości. Zanim nasiona wykiełkują, muszą odpoczywać przez 4–5 lat i kilkakrotnie przemarznąć.

Cratageus monogyna

Cratageus monogyna

Sambucus nigra

Sambucus nigra

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 54.415', E 17° 50.599'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz