česky english deutsch polski <<< >>>

Nature Trail Hvozdnice

Staw Vrbovec

W wypadku powstania stawów slavkovskich doszło do pomyślnego wykorzystania moczarów, zarośniętych zazwyczaj olszynami, wierzbami i topolami. Tereny podmokłe wraz z roślinami wodolubnymi na skraju stawów pozostały do dziś i to w dużej mierze. Zarośla trzcinowe oraz drzewa nalotowe stwarzają dogodne warunki dla lęgowania ptaków. Strumyki odprowadzające wodę ze stawów tak samo jak i strumyki nawadniające przyczyniły się do stabilizacji porostów łęgu twardego, który jest chlubą rezerwatu.

Fauna ptacza

Łąki moczarowe wraz z drzewami nalotowymi i stawami stanowią jedno z ostatnich siedlisk lęgowych wielu gatunków ptaków na terenie powiatu opavskiego. Najczęściej można zauważyć łyskę (Fulica atra), regularnie podejmuje tutaj lęgi krzyżówka (Anas platyrhynchos), kaczka czernica (Aythya fuligula), głowienka (Aythya ferina) oraz perkozek (Tachybaptus ruficollis). W ostatnich latach nieregularnie podejmuje tutaj lęgi łabędź niemy (Cygnus olor). Wyjątek nie stanowi także czapla siwa (Ardea cinerea), która czatuje w zaroślach na swą rybę, bocian biały (Ciconia ciconia), czasem bocian czarny (Ciconia nigra) oraz czapla biała (Egretta alba). W pobliżu stawów, skąd widoczne są pola uprawne, można obserwować zwykłe gatunki drapieżników. Często krąży tutaj myszołów zwyczajny (Buteo buteo) lub przelata pustułka (Falco tinnunculus). W ostatnich latach w zaroślach podejmuje lęgi błotniak stawowy (Circus aeruginosus).

Wodnik (Rallus aquaticus), kurka wodna (Gallinula chloropus) oraz wyjątkowo bączek (Ixobrychus minutus) prowadzą skryte życie w zaroślach trzcinowych. W wodach Hvozdnicy poluje na małe rybki zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis).

Fulica atra

Fulica atra

Rallus aquaticus

Rallus aquaticus

Rybník Vrbovec

Rybník Vrbovec

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 54.486', E 17° 50.290'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz