česky english deutsch polski >>>

Nature Trail Hvozdnice

Witamy w rejonie Hvozdnicy

Ścieżka edukacyjna

Ścieżka edukacyjna Hvozdnice prowadzi, poprzez osiemnaście przystanków, doliną rzeki Hvozdnicy oraz przylegającym lasem łęgowym, który w przeszłości pokrywał cały obszar niziny opavkiej. Ścieżka zapoznaje z roślinami i zwierzętami, które tutaj żyją oraz z ciekawostkami geologicznymi tego wyjątkowego terenu. W 2004r. została ścieżka przedłużona poprzez Młyn Štáblovicki do lasu pod miejscowością Hertice. Można w ten sposób porównać ekosystemy lasu łęgowego oraz lasu iglastego. Następnie dołączyły trzy tablice informacyjne na terenie Zabytku Przyrody Wulkan Oticki (Otická sopka). Obecnie ścieżka proponuje 18 przystanków oraz dwa areały przeznaczone do pikników, które stwarzają idealne warunki do wycieczek indywidualnych lub rodzinnych.

Obszary chronione

Ścieżka edukacyjna prowadzi do dwu mniejszych obszarów chronionych, chodzi o Rezerwat Przyrody Hvozdnice oraz Zabytek Przyrody Wulkan Oticki (Otická sopka). Rezerwat Przyrody Hvozdnice ogłoszony został w 1989r. na powierzchni 56,24 ha w celu ochrony ekosystemów moczarowych w dolinie rzeki Hvozdnicy, które stanowią ostoję dla wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt. Zabytek Przyrody Wulkan Oticki (Otická sopka) tworzony jest resztą wulkanu, którego wiek określono za pomocą badań na 20 milionów lat. Znajduje się na wierzchu o nazwie Kamenná hora, niedaleko miejscowości Otice a zabytek ogłoszony został w 1991r. na powierzchni 10,44 ha.

Řeka Hvozdnice

Řeka Hvozdnice

PR Hvozdnice

PR Hvozdnice

PR Otická sopka

PR Otická sopka

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 54.984', E 17° 50.857'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz