česky english deutsch polski <<< >>>

Rezavka

Moczary

Informacje podstawowe

Moczary tworzą fazę przejściową pomiędzy ekosystemem wodnym i suchoziemnym. Występują pod wieloma postaciami, należą tutaj bagna, tonie, torfowiska i wchodzą w skład lasów i łąk łęgowych. Znaczenie moczarów je ogromne, funkcjonują jak „gąbka“, w wypadku nadmiaru opadów zatrzymują wodę chroniąc w ten sposób okolicę przed powodziami, w razie suszy dochodzi do stopniowego uwalniania wody. Zaliczane są więc do największych zbiorników wodnych w krajobrazie. Oprócz tego stanowią miejsce do życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Ochrona moczarów kieruje się tak zwaną Umową Ramsarską. Ogłoszona została w mieście irańskim Ramsar 2 lutego 1971r. Republika Czeska dołączyła do postulatów Umowy dnia 1 stycznia 1993r.

Gatunki związane z moczarem

Kosaciec żółty (Iris pseudacorus) rośnie na wilgotnych a nawet bagnistych miejscach, nad brzegiem wód stojących lub wolno płynących oraz w zaroślach trzcinowych. Jego kwiaty są żółte i kwitnie od maja do czerwca. Jego kłączy używano dawniej w lecznictwie ludowym pod nazwą „fałszywy tatarak“. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) należy do płazów. Samiczka dorasta nawet do 18 cm, co szereguje ją do największych traszek europejskich . Zarówno jak dla wszystkich płazów, także dla traszki potrzebna do rozmnażania jest woda. Traszka grzebieniasta należy do gatunków krytycznie zagrożonych i jest objęta ochroną w ramach projektu europejskiego ochrony przyrody NATURA 2000.

Iris pseudacorus

Iris pseudacorus

Triturus cristatus

Triturus cristatus

Mokřady

Mokřady

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Wojewódstwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 47.947', E 18° 12.446'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz