česky english deutsch polski <<< >>>

Rezavka

Roślinność Rezerwatu Przyrody Rezavka

Aspekt wiosenny

W lesie łęgowym można zaobserwować tak zwany aspekt wiosenny. Chodzi o rośliny runa, które występują wczesną wiosną przed rozwojem liści drzew. Wtedy rosną, zakwitają i szybko wydają nasiona. Później marnieją i latem już ich część nadziemną nie sposób odnaleść. Wykorzystują w ten sposób dostateczną ilość światła, która występuje jedynie przed rozwojem liści. Z roślin jakie można zobaczyć w RP Rezavka należy wymienić: śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), ziarnopłon wiosenny (Ficaria bulbifera), złoć żółta (Gagea lutea), miodunka plamista (Pulmonaria officinalis) oraz kokorycz pusta (Corydalis cava).

Gatunki chronione

Oprócz wspominanych śnieżyczek można znaleść w RP Rezavka bardzo zagrożony kruszczyk połabski (Epipactis albensis), ślicznie kwitnącą lilię złotogłów (Lilium martagon) i kolejny zagrożony gatunek kruszczyk siny (Epipactis purpurata). Na terenie łęgu rośnie także wyżpin jagodowy (Cucubalus baccifer), kosaciec żółty (Iris pseudacorus) oraz cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis), wszystkie wyżej wspominane gatunki szeregowane są do gatunków o dużym znaczeniu regionalnym.

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Wojewódstwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 47.778', E 18° 12.500'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz