česky english deutsch polski <<< >>>

Rezavka

Las łęgowy

Informacje podstawowe

Las łęgowy należy do najbardziej urozmaiconych ekosystemów pod względem gatunków na naszym terenie, z przesadą można go nazwać puszczą tropikalną. Głównym rysem zapoznawczym jest obecność środowika wodnego lub dużej ilości wód podziemnych w pobliżu. Po ulewach letnich może obszar ten zostać dżunglą nie do pokonania, pełną małych moczarów, roślin pnących, owadów oraz śpiewających ptaków.

Drzewa

Lasy łęgowe można podzielić według tego, jak czas od czasu nawiedzane są przez powodzie. Jeżeli tereny zalewane są często i przez dłuższy okres czasu, to mówi się o tak zwanym łęgu miękkim – najlepiej powodzi się tu wierzbom i topolom (według ich miękkiego drewna pochodzi nazwa „łęg miękki“). W miejscach, gdzie powodzie nie trwają zbyt długo a gleba jest stosunkowo suchsza, można spotkać dęby, jesiony, lipy, jawory oraz wiązy – wtedy mówi się o tak zwanym „łęgu twardym“. Skład dzisiejszych lasów łęgowych znajduje się już pod wpływem dawnej działalności człowieka. Lasy w RP Rezavka tworzy kompleks dąbrów wiązowych z dominacyjnym dębem szypułkowym (Quercus robur) oraz jesionem wyniosłym (Fraxinus excelsior), często pojawia się lipa drobnolistna (Tilia cordata). W częściach obrzeżnych rośnie czeremcha pospolita (Prunus padus). Wśród bardzo zagrożonych gatunków tego regionu występuje wiąz pospolity nazywany też korkowy (Ulmus minor).

Prunus padus

Prunus padus

Rezavka

Rezavka

Rezavka 2

Rezavka 2

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Wojewódstwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 47.780', E 18° 12.688'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz