česky english deutsch polski <<< >>>

Rezavka

Rezerwat Przyrody Rezavka

Informacje podstawowe

Rezerwat Przyrody Rezavka tworzony jest kompleksem bardzo wyjątkowych biotopów leśnych, łąkowych i wodnych, charakterystycznych dla doliny rzeki Odry, której źródło znajduje się w paśmie Oderské vrchy. Osą rejonu jest stale zawadniana stara odnoga Odry, która razem ze strumykiem nawadniającym Mlýnka ma duże znaczenie dla utrzymywania miejscowego reżymu wodnego, ponieważ regulacja Odry z lat 1930–1970 w danym odcinku przyniosła minimalizację regularnych powodzi.

Rezerwat Przyrody

Rezerwat Przyrody Rezavka został ogłoszony w 1998r. na powierzchni 83,68 ha. Celem ochrony jest las łęgowy w pobliżu stale zawadnianej ślepej odnogi Odry oraz rozległe zarośla trzciny nad brzegiem stawu Vrbenský rybník. Znajduje się tutaj mnóstwo chronionych gatunków roślin np. śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), lilia złotogłów (Lilium martagon) oraz kruszczyk siny (Epipactis purpurata) i zwierząt np. traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) oraz żaba moczarowa (Rana arvalis).

Galanthus nivalis

Galanthus nivalis

Lilium martagon

Lilium martagon

PR Rezavka

PR Rezavka

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Wojewódstwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 47.827', E 18° 12.983'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz