česky english deutsch polski >>>

Rezavka

Obszary chronione

Mniejsze obszary chronione

W mieście wojewódzkim Ostrava oraz w jej pobliżu znajduje się 10 mniejszych obszarów chronionych. Najwyższy stopień ochrony posiada Narodowy Rezerwat Przyrody Polanská niva, który wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Poodří (CHKO Poodří) i jest tworzony lasem łęgowym oraz ślepymi odnogami rzeki Odry. Kolejnym miejscem jest Narodowy Zabytek Przyrody Landek. Chodzi o wyjątkowe miejsce pod względem archeologicznym i geologicznym. Rezerwat Przyrody Polanský les również szeregowany jest do OCHK Poodří w celu ochrony lasu łęgowego wzdłuż brzegu Odry. Staw o tej samej nazwie oraz niedalekie moczary chronione są w ramach Rezerwatu Przyrody Štěpán. Las łęgowy oraz rośliny i zwierzęta, których życie związane jest z jego warunkami, są celem ochrony także w RP Přemyšov, ZP Turkov oraz RP Rezavka, na terenie której teraz się znajdujemy. Oprócz wyżej wymienionych obszarów chronionych znajdują sie na terenie Ostravy trzy geologiczne zabytki przyrody – tak zwane głazy narzutowe . Chodzi o skały różnej wielkości o różnym składzie, który na naszych terenach zwykle nie występuje. Dotarły na nasze tereny razem z działalnością lodowca kontynentalnego przed 250–800 tysiącami lat. Najbliżej stąd jest ZP Porubski głaz narzutowy (PP Porubský bludný balvan), v Kunčicach można znaleść ZP Kunčicki głaz narzutowy (PP Kunčický bludný balvan) a w części miasta Černá louka ZP Głazy Rovinskie (PP Rovinské balvany).

ZP Turkov

ZP Turkov

RP Rezavka

RP Rezavka

ZP Porubski głaz narzutowy

ZP Porubski głaz narzutowy

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Wojewódstwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 48.059', E 18° 13.110'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz