česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Píšť

Zwierzęta, o których warto wspomnieć

Informacje podstawowe

Pomimo, iż w rejonie Hlučína występuje przeważnie krajobraz rolniczy, stanowi teren ten dom dla niektórych gatunków zacnych zwierząt. Obszar ten ciekawy jest przede wszystkim dla miłośników ptaków. Oprócz już wspominanej czapli siwej (Ardea cinerea), można w pobliżu wód spotkać jej krewną czaplę białą (Egretta alba), bardzo rzadko była też obserwowana czapla srebrzysta (Egretta garzetta). Z pośród ptaków drapieżnych można zauważyć błotniaka stawowego (Circus aeruginosus), myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo), jastrzębia zwyczajnego (Accipter gentilis), kobuza (Falco subbuteo) oraz pszczołojada (Pernis apivorus).

Nietoperze

W dziuplach starych drzew i na pozostałościach obwarowania granicznego z czasów pierwszej republiki można zaobserwować cały szereg nietoperzy. Najczęściej występującym jest mopek (Barbastella barbastellus), który łowi w lasach i ich okolicach. W pobliżu wód można znaleść nocka rudego (Myotis daubentonii), mroczka późnego (Eptesicus serotinus) oraz borowca wielkiego (Nyctalus noctula).

Egretta alba

Egretta alba

Nyctalus noctula

Nyctalus noctula

Przydatne

Kontakty

Gmina Píšť Píšť nr. 58 Tel: +420 595 055 231 pist@pist.cz http://www.pist.cz/

Pozycja GPS

N 49° 59.382', E 18° 10.722'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Obec Píšť
Píšť č.p.58
Tel.:+420 595 055 231
e-mail:pist@pist.cz
http://www.pist.cz