česky english deutsch polski <<< >>>

Kravařsko

Krajobraz rolniczy

Nadodrze Większość okolicę z końca 13 wieku pod silnym wpływem działalności człowieka.

Pomimo znacznego wylesiania jednak POODŘÍ zachowania cennego krajobrazu z wieloma łąk, Oxbow, stawy i rozproszone roślinności. Indywidualne skrzynki podzielone limity z owocami drzew i krzewów, świadczone domem dla wielu gatunków flory i fauny. Równowaga ekologiczna lokalnej wpływ intensywnego rolnictwa w latach 70. i 80., kiedy nie było towarzyszących zniszczenie zielonych prostowane i rurami strumieni.

Pozycja GPS

N 49° 40.523', E 18° 2.371'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Geopark Podbeskydí / Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://