česky english deutsch polski <<< >>>

Natura 2000 - Beskydy

Mokradła

Mokradła oraz obszary w bezpośredniej bliskości źródeł obejmują szeroką paletę różnego typu terenów podmokłych: mokradła wapienne, na których rosną takie gatunki jak wełnianka szerokolistna, kruszczyk błotny i dziewięciornik błotny, znajdują się tylko na obszarze pasma górskiego Vsetínské vrchy oraz w okolicach Javorníka. Poprzez wydzielanie się węglanu wapnia z wody na powierzchni gleby tworzy się martwica wapienna (rodzaj trawertynu). Z kolei torfowiska (również te kwaśne) najliczniej występują na terenie Beskidu Morawskośląskiego. Jedno z najbardziej rozległych torfowisk zniknęło pod zaporą Šance na rzece Ostravicy. Mokradła łąkowe wyróżniają się skupiskami kwitnącego na różowo ostrożnia łąkowego oraz sitowia leśnego, można tam spotkać takie gatunki roślin jak kulik zwisły, kozłek całolistny lub odmianę orchidei o nazwie kukułka szerokolistna. Do coraz bardziej cennych gatunków ekosystemów mokradłowych należą żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna, wężymord czarny korzeń lub modrzewnica siwolistna. Mokradła pełnią kluczową rolę przy zatrzymywaniu wody w glebie, jednocześnie stanowią naturalną ochronę przeciwpowodziową.

Pozycja GPS

N 49° 20.689', E 18° 6.625'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Actaea
David Valach
Karlovice
Tel.:774 750 717
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz