česky english deutsch polski <<< >>>

Zapraszamy do CHKO Jeseníky

Zlaté Hory

Prezentujemy nowy system zawierający informacje o przyrodzie w Jesionikach. Można je ściągać bezpośrednio na telefon komórkowy podczas pobytu na tym obszarze.

W 1969 roku obszar Jesioników (o wielkości 744 km²) został objęty ochroną, która dotyczyła zarówno bogactw naturalnych jak i samego regionu. Do tzw. bogactw naturalnych zaliczamy: niezalesione tereny alpejskie, górskie lasy świerkowe, zachowane lasy bukowe, torfowiska położone w wyższych partiach oraz podgórskie łąki. Wymienione biotopy udzieliły schronienia wielu niepowtarzalnym gatunkom roślin i zwierząt.

Historia miasta i okolicy jest, od swoich dość niejasnych początków, związana ze złotem i działalnością wydobywczą. Najbardziej intensywny okres w dziejach tego miejsca przypada na koniec XIX wieku, kiedy to rozwijały się ośrodki uzdrowiskowe i usługi związane z handlem turystycznym. Sanatorium Schweinburga było znanym ośrodkiem leczniczym a tutejszy region, popularnym miejscem wśród turystów i pielgrzymów. Zlaté Hory zapisano do rejestru Miejskich zabytkowych stref 10 października 1992 roku. Dotyczy to głownie historycznego centrum miasta, od skrzyżowania przy wjeździe na pl. Wolności (náměstí Svobody), do kościoła św. Krzyża. Z budowli sakralnych warto odwiedzić kościół szpitalny św. Krzyża oraz kościół parafialny Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Nieopodal znajdują się kopalnie złota oraz kilka ścieżek dydaktycznych jak: Rejvíz, Dolina straconych sztolni (Údolí ztracených štol), Údolí Javorné, Zlatohorska górnicza ścieżka dydaktyczna (Zlatohorská hornická naučná stezka), Údolská górnicza ścieżka dydaktyczna (Údolská hornická naučná stezka).

Ochrona przyrody

Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“ to tereny wyróżniające się pod względem zachowanego dziedzictwa naturalnego jak i różnorodnych atrakcji turystycznych. Na tutejszych terenach chronionych znajdują się Narodowe Rezerwaty Przyrody (NPR): Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník i Rašeliniště Skřítek oraz 24 Rezerwaty Przyrody jak i Pomniki Przyrody.

Przydatne

Zarząd CHKO „Jeseníky“ opiekuje się przyrodą na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“, jego siedziba mieści się w mieście Jeseník.

Pozycja GPS

N 50° 15.834', E 17° 23.752'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz