česky english deutsch polski <<< >>>

Zapraszamy do CHKO Jeseníky

Stará Ves

Prezentujemy nowy system zawierający informacje o przyrodzie w Jesionikach. Można je ściągać bezpośrednio na telefon komórkowy podczas pobytu na tym obszarze.

W 1969 roku obszar Jesioników (o wielkości 744 km²) został objęty ochroną, która dotyczyła zarówno bogactw naturalnych jak i samego regionu. Do tzw. bogactw naturalnych zaliczamy: niezalesione tereny alpejskie, górskie lasy świerkowe, zachowane lasy bukowe, torfowiska położone w wyższych partiach oraz podgórskie łąki. Wymienione biotopy udzieliły schronienia wielu niepowtarzalnym gatunkom roślin i zwierząt.

Stará Ves to gmina podgórska, która była kiedyś związana z wydobyciem rudy. W okolicy znajduje się Rezerwat Przyrody „Pstruží potok”, który objął ochroną biotopy olszyn bagiennych, które przechodzą w podtopione lasy świerkowe oraz kompleks łąk torfowych, które jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku były charakterystycznym elementem krajobrazu Rýmařova. Na północny wschód napotkamy Rezerwat Przyrody „Růžová”, gdzie znajdują się biotopy mokradeł. Natomiast na północnym zachodzie jest Pomnik Przyrody „U Slatinného potoka“, gdzie można napotkać wilgotne, bagniste łąki oraz źródła. Na terenie gminy można obejrzeć rzeźbę św. Jana Nepomucena.

Ochrona przyrody

Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“ to tereny wyróżniające się pod względem zachowanego dziedzictwa naturalnego jak i różnorodnych atrakcji turystycznych. Na tutejszych terenach chronionych znajdują się Narodowe Rezerwaty Przyrody (NPR): Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník i Rašeliniště Skřítek oraz 24 Rezerwaty Przyrody jak i Pomniki Przyrody.

Przydatne

Zarząd CHKO „Jeseníky“ opiekuje się przyrodą na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“, jego siedziba mieści się w mieście Jeseník.

Pozycja GPS

N 49° 57.530', E 17° 14.197'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz