česky english deutsch polski <<< >>>

Zapraszamy do CHKO Jeseníky

Sobotín

Prezentujemy nowy system zawierający informacje o przyrodzie w Jesionikach. Można je ściągać bezpośrednio na telefon komórkowy podczas pobytu na tym obszarze.

W 1969 roku obszar Jesioników (o wielkości 744 km²) został objęty ochroną, która dotyczyła zarówno bogactw naturalnych jak i samego regionu. Do tzw. bogactw naturalnych zaliczamy: niezalesione tereny alpejskie, górskie lasy świerkowe, zachowane lasy bukowe, torfowiska położone w wyższych partiach oraz podgórskie łąki. Wymienione biotopy udzieliły schronienia wielu niepowtarzalnym gatunkom roślin i zwierząt.

Historia Sobotína jest związana z wydobyciem rudy żelaza. W XIX wieku Sobotín stał się ważnym centrum rewolucji przemysłowej. W okolicy powstał duży zakład zajmujący się przetwarzaniem żelaza, którego działanie w znacznym stopniu wpłynęło na budowę kolei. Po dziś dzień nazwę Sobotín można znaleźć na szynach kilku szlaków kolejowych. Nieopodal gminy można odwiedzić teren znanych stanowisk geologicznych. Jednym z nich jest Pharrerb, które wchodzi w skład trasy o minerałach, nieopodal znajduje się opuszczony kamieniołom Smrčina lub stanowiska badawcze: Rasovna oraz Granátová skála. Z zabytków kultury usytuowanych na terenie gminy warto odwiedzić renesansowy kościół św. Wawrzyńca, który wiąże się z rozpoczęciem wielu niechlubnych procesów czarownic. O działaniach znanego kupieckiego rodu Kleinów przypomina budowla zamku lub mauzoleum z otaczającym parkiem.

Ochrona przyrody

Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“ to tereny wyróżniające się pod względem zachowanego dziedzictwa naturalnego jak i różnorodnych atrakcji turystycznych. Na tutejszych terenach chronionych znajdują się Narodowe Rezerwaty Przyrody (NPR): Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník i Rašeliniště Skřítek oraz 24 Rezerwaty Przyrody jak i Pomniki Przyrody.

Przydatne

Zarząd CHKO „Jeseníky“ opiekuje się przyrodą na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“, jego siedziba mieści się w mieście Jeseník.

Pozycja GPS

N 50° 0.944', E 17° 4.827'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz