česky english deutsch polski <<< >>>

Zapraszamy do CHKO Jeseníky

Písečná

Prezentujemy nowy system zawierający informacje o przyrodzie w Jesionikach. Można je ściągać bezpośrednio na telefon komórkowy podczas pobytu na tym obszarze.

W 1969 roku obszar Jesioników (o wielkości 744 km²) został objęty ochroną, która dotyczyła zarówno bogactw naturalnych jak i samego regionu. Do tzw. bogactw naturalnych zaliczamy: niezalesione tereny alpejskie, górskie lasy świerkowe, zachowane lasy bukowe, torfowiska położone w wyższych partiach oraz podgórskie łąki. Wymienione biotopy udzieliły schronienia wielu niepowtarzalnym gatunkom roślin i zwierząt.

Dzisiejsza Písečná znajduje się na terenie dawnej wsi Wüstekirche (Pustý kostel), wzmianki o niej pochodzą z 1373 roku, już wtedy w tych rejonach działały kuźnie, prowadzono wydobycie rudy żelaza jak i złota. Prawdopodobnie w XIV wieku postawiono tutaj kaplicę, którą potem przebudowano na kościół a w 1753 roku powstał w tym miejscu kościół barokowy. Nieopodal znajduje się Pomnik Przyrody „Chebzí”. Jest to bardzo sucha łąka niedaleko kolonii Chebzí, znana głównie dzięki rosnącym na niej gatunkom storczyków. W tym właśnie miejscu odnotowano najliczniejsze występowanie populacji kukułki bzowej na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“. Jaskinia Na Špičáku znajduje się wewnątrz zalesionego wzgórza Špičák, który nazywany jest też Velký Špičák, 516 m). Znajduje się 1 km na północ od gminy Písečna. W podziemiach można spacerować w labiryncie jaskiń (dla zwiedzających udostępniono 230m korytarzy).

Ochrona przyrody

Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“ to tereny wyróżniające się pod względem zachowanego dziedzictwa naturalnego jak i różnorodnych atrakcji turystycznych. Na tutejszych terenach chronionych znajdują się Narodowe Rezerwaty Przyrody (NPR): Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník i Rašeliniště Skřítek oraz 24 Rezerwaty Przyrody jak i Pomniki Przyrody.

Pozycja GPS

N 50° 16.401', E 17° 15.189'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz