česky english deutsch polski <<< >>>

Zapraszamy do CHKO Jeseníky

Lipová Lázně

Prezentujemy nowy system zawierający informacje o przyrodzie w Jesionikach. Można je ściągać bezpośrednio na telefon komórkowy podczas pobytu na tym obszarze.

W 1969 roku obszar Jesioników (o wielkości 744 km²) został objęty ochroną, która dotyczyła zarówno bogactw naturalnych jak i samego regionu. Do tzw. bogactw naturalnych zaliczamy: niezalesione tereny alpejskie, górskie lasy świerkowe, zachowane lasy bukowe, torfowiska położone w wyższych partiach oraz podgórskie łąki. Wymienione biotopy udzieliły schronienia wielu niepowtarzalnym gatunkom roślin i zwierząt.

Ta malownicza gmina górska znajduje się na pograniczu gór Hrubý Jeseník i Rychlebské hory. W najbliższej okolicy można podziwiać niezwykłą przyrodę, południowa część gminy należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeseníky.Cały teren jest dość zróżnicowany, o czym świadczą również różnice w wysokościach – centrum gminy: 498m n.p.m., wierzchołek góry Šerák 1 351 m n.p.m. Inne znane szczyty górskie: Mračná hora (1 272m n.p.m.) oraz Smrk (1 125m n.p.m.), która jest najwyższą górą pasma Rychlebské hory. Kościół pod wezwaniem św. Wacława, który wyświęcono w 1788 roku, jest typowym przykładem budowli z okresu józefińskiego. Niedaleko gminy można napotkać kilka terenów chronionych: Narodowy Pomnik Przyrody „Šerák-Kaprník“, Park Krajobrazowy „Rašeliniště na smrku“, Narodowy Pomnik Przyrody „Jeskyně Na Pomezí“.

Ochrona przyrody

Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“ to tereny wyróżniające się pod względem zachowanego dziedzictwa naturalnego jak i różnorodnych atrakcji turystycznych. Na tutejszych terenach chronionych znajdują się Narodowe Rezerwaty Przyrody (NPR): Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník i Rašeliniště Skřítek oraz 24 Rezerwaty Przyrody jak i Pomniki Przyrody.

Przydatne

Zarząd CHKO „Jeseníky“ opiekuje się przyrodą na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“, jego siedziba mieści się w mieście Jeseník.

Pozycja GPS

N 50° 13.667', E 17° 8.407'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz