česky english deutsch polski <<< >>>

Zapraszamy do CHKO Jeseníky

Horní Město

Prezentujemy nowy system zawierający informacje o przyrodzie w Jesionikach. Można je ściągać bezpośrednio na telefon komórkowy podczas pobytu na tym obszarze.

W 1969 roku obszar Jesioników (o wielkości 744 km²) został objęty ochroną, która dotyczyła zarówno bogactw naturalnych jak i samego regionu. Do tzw. bogactw naturalnych zaliczamy: niezalesione tereny alpejskie, górskie lasy świerkowe, zachowane lasy bukowe, torfowiska położone w wyższych partiach oraz podgórskie łąki. Wymienione biotopy udzieliły schronienia wielu niepowtarzalnym gatunkom roślin i zwierząt.

Horní Město to tereny z tradycjami górniczymi. Kiedyś znajdowały się tutaj kopalnie srebra, którym to właśnie gmina zawdzięcza swój rozkwit. Wydobycie kruszcu kontynuowano ze zmiennym szczęściem do połowy poprzedniego stulecia. Warto odwiedzić kościół renesansowy pod wezwaniem św. Marii Magdaleny z lat 1611–1612, z kaplicą św. Anny (1741), jak również średniowieczny zamek Sovinec mieszczący się w malowniczych zakątkach Parku Przyrody „Sovinecko“. W bezpośredniej bliskości gminy znajduje się również Narodowy Pomnik Przyrody „Rešovské vodopády“, gdzie zachowały się do dziś oryginalne buczyny z różnymi odmianami paproci, pokryte mchem skały i kamienie. Kolejna ciekawostka przyrodnicza to Skalské rašeliniště, rezerwat przyrody z elementami subalpejskimi oraz unikatowymi gatunkami roślin.

Ochrona przyrody

Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“ to tereny wyróżniające się pod względem zachowanego dziedzictwa naturalnego jak i różnorodnych atrakcji turystycznych. Na tutejszych terenach chronionych znajdują się Narodowe Rezerwaty Przyrody (NPR): Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník i Rašeliniště Skřítek oraz 24 Rezerwaty Przyrody jak i Pomniki Przyrody.

Przydatne

Zarząd CHKO „Jeseníky“ opiekuje się przyrodą na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“, jego siedziba mieści się w mieście Jeseník.

Pozycja GPS

N 49° 54.564', E 17° 12.843'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz